Wiosenne spotkanie

Zapraszamy wszystkich członków Ligi wraz z małżonkami do udziału w Wiosennym Czynie, który odbędzie się 7 kwietnia 2018 roku. Prace porządkowe rozpoczynamy od godziny 9:00.

Jednocześnie informujemy, że podczas czynu odbędzie się miesięczne zebranie naszej Ligi.

W związku z tym nie będzie zebrania we wtorek 2 kwietnia po świętach.