Zebranie członków Ligi w dniu 6.11.2018.

Zapraszamy wszystkich członków Ligi na zebranie w dniu 6.11.2018.

Na naszym spotkaniu poruszone będą następujące tematy:

1.Podsumowanie i rozliczenie wystawy.

2.Podsumowanie wystaw w Mysłowicach, Marklowicach i Wiśle.

3.Informacja z ogólnopolskiego spotkania Prezesów organizacji należących do PZHGRiDI w Andrespolu

4.Zgłoszenie zapotrzebowania na obrączki dla ptaków i znaczki dla królików na rok 2019.

5.Informacja na temat czynu jesiennego.

6.Ustalenie zadań i zaległych prac przed rozpoczęciem prowadzenia lekcji biologii.

7.Ustalenie zasad uczestnictwa w Wystawie Krajowej.

8.Ustalenie terminu opłatka.

W związu z tym, że będzie poruszonych wiele ważnych tematów prosimy wszystkich o obecność na zebraniu.

Zarząd dodatkowo spotka się w piątek 2.11. aby omówić wstępnie proponowane tematy.