Zebranie Ligi 5.02.2019.

Podczas zebrania poruszone były następujące tematy:

1.Podsumowanie udziału w Krajowej Wystawie 26-27 stycznia 2019:
miło nam poinformować, że nasz kolega Andrzej Grygierczyk zdobył tytuł Mistrza Polski : Zwycięzcy w rasie gołębi olbrzym rzymski-serdecznie gratulujemy!
2.Zarząd OSP Zabrzeg potwierdził naszą rezerwację sali w dniu 22 czerwca 2019 na uroczystośc obchodów 25-lecia Ligi.
3.Potwierdzamy wpłatę po 50 zł (za siebie + osobę towarzyszącą) na obchody 25-lecia, zaproszeni goście oraz pozostałe opłaty związane z obchodami 25-lecia pokryte zostaną z funduszy związkowych.
4.Ostateczna lista uczestników obchodów 25-lecia wraz z potwierdzeniem swego udziału zostanie zamknięta do końca kwietnia 2019.
5.Zadząd zaproponował zmiany w Statucie, które zostaną omówione i przegłosowane podczas Walnego Zebrania Członków. Ewentualne propzycje zmian należy złożyć najpóźniej na tydzień przed Walnym Zebraniem tj. do 23 lutego 2019 roku. Statut wraz z poprawkami został umieszczony na stronie internetowej Ligi.

6.Walne Zebranie Członków zwołano na 2 marca 2019  I termin godzina 15:00.

Przypominamy, że obecność na Walnym Zebraniu Członków jest obowiązkiem statutowym!