zaproszenie na zebranie

Zapraszamy wszystkich członków i kandydatów na członków na listopadowe zebranie w dniu 5 listopada 2019 roku.

Na zebraniu poruszone będą następujące tematy:

1.Zapisy na obrączki dla drobiu i znaczki dla królików na rok 2020.

2.Podsumowanie  tegorocznej “Jesiennej wystawy”.

3.Omówienie statusu zakupu przyczepki samochodowej.

4.Omówienie propozycji nowego logo Regionalnej Ligi.

5.Wznowienie akcji “Lekcje przyrody z żywymi zwierzętami”.

6.Omówienie stanu przygotowań i naszego uczestnictwa w Śląskiej Wystawie.

7.Określenie terminu spotkania opłatkowego.

W związku z mnogością i ważnością poruszonych tematów prosimy wszystkich o obecność na zebraniu.

Zapraszamy.

Zarząd Ligi