Untitled

Ogłoszenie!
W związku z epidemią koronawirusa do odwołania wstrzymujemy wszelkie prace i spotkania Regionalnej Ligi Hodowli Ptaków i Drobnego Inwentarza w Czechowicach-Dziedzicach.
Zarząd RLHPiDI