Zarząd i członkowie

Funkcja Imię i Nazwisko Telefon
Prezes Mariusz Gwóźdź 692 311 678
V-ce prezes Jezry Pacyna 500 069 720
V-ce prezes Roman Tyc 785 392 020
Skarbnik Ireneusz Kempanowski 693 367 402
Sekretarz Tadeusz Kisielewski 886 717 898
Członek Józef Kołoczek 507 382 472
Członek Andrzej Grygierczyk 667 977 174
KOMISJA REWIZYJNA
Przewodniczący Piotr Furczyk
Zastepca Bogdan Kwiczała
Sekretarz Damian Bukowski
SĄD KOLEŻEŃSKI
Przewodniczący Leon Partyka
Zastępca Bolesław Żuławski
Zastępca Sebastian Siwiec