Zebranie Ligi 5.02.2019.

Podczas zebrania poruszone były następujące tematy:

1.Podsumowanie udziału w Krajowej Wystawie 26-27 stycznia 2019:
miło nam poinformować, że nasz kolega Andrzej Grygierczyk zdobył tytuł Mistrza Polski : Zwycięzcy w rasie gołębi olbrzym rzymski-serdecznie gratulujemy!
2.Zarząd OSP Zabrzeg potwierdził naszą rezerwację sali w dniu 22 czerwca 2019 na uroczystośc obchodów 25-lecia Ligi.
3.Potwierdzamy wpłatę po 50 zł (za siebie + osobę towarzyszącą) na obchody 25-lecia, zaproszeni goście oraz pozostałe opłaty związane z obchodami 25-lecia pokryte zostaną z funduszy związkowych.
4.Ostateczna lista uczestników obchodów 25-lecia wraz z potwierdzeniem swego udziału zostanie zamknięta do końca kwietnia 2019.
5.Zadząd zaproponował zmiany w Statucie, które zostaną omówione i przegłosowane podczas Walnego Zebrania Członków. Ewentualne propzycje zmian należy złożyć najpóźniej na tydzień przed Walnym Zebraniem tj. do 23 lutego 2019 roku. Statut wraz z poprawkami został umieszczony na stronie internetowej Ligi.

6.Walne Zebranie Członków zwołano na 2 marca 2019  I termin godzina 15:00.

Przypominamy, że obecność na Walnym Zebraniu Członków jest obowiązkiem statutowym!

Spotkanie opłatkowe.

Zapraszamy wszystkich członków Regionalnej Ligi wraz z osobami towarzyszącymi na spotkanie opłatkowe,

które odbędzie się 15 grudnia 2018 roku (sobota) o godzinie 15:00.                      thHBZ6HQEY

Zebranie członków Ligi w dniu 6.11.2018.

Zapraszamy wszystkich członków Ligi na zebranie w dniu 6.11.2018.

Na naszym spotkaniu poruszone będą następujące tematy:

1.Podsumowanie i rozliczenie wystawy.

2.Podsumowanie wystaw w Mysłowicach, Marklowicach i Wiśle.

3.Informacja z ogólnopolskiego spotkania Prezesów organizacji należących do PZHGRiDI w Andrespolu

4.Zgłoszenie zapotrzebowania na obrączki dla ptaków i znaczki dla królików na rok 2019.

5.Informacja na temat czynu jesiennego.

6.Ustalenie zadań i zaległych prac przed rozpoczęciem prowadzenia lekcji biologii.

7.Ustalenie zasad uczestnictwa w Wystawie Krajowej.

8.Ustalenie terminu opłatka.

W związu z tym, że będzie poruszonych wiele ważnych tematów prosimy wszystkich o obecność na zebraniu.

Zarząd dodatkowo spotka się w piątek 2.11. aby omówić wstępnie proponowane tematy.

Spotkanie integracyjno-porządkowe

Zapraszamy wszystkich członków naszej Ligii wraz z osobami towarzyszącymi na spotkanie integracyjne w sobotę 13.10. na godzinę 10:00.

Spotkanie będzie połączone z pracami porządkowymi po wystawie oraz zapowiadaną wycinką drzew (pracują wyłącznie panowie).

Prosimy o potwierdzenie swego uczestnictwa najpożniej do piątku do godziny 20:00.

Zarząd Ligi

Jesienna Wystawa 2018

Serdecznie zapraszamy na tegoroczną”Jesienną Wystawę Królików, Drobiu Ozdobnego i Użytkowego oraz Golębi” która odbędzie się w dniach 5-7 października 2018 na terenie naszej siedziby w Czechowicach-Dziedzicach przy ul.Słowackiego 34 (vis a vis hipermarketu Kaufland).

Kalendarz Wystawy:

Zgłaszanie zwierząt, opłaty wystawowe:

do 30 września 2018r.

Przyjmowanie zwierząt:

3 października 2018r. w godz. 16​:00​ – 21:​00 oraz 4 października 2018r. w godz. 6:​00​ – 9​:00

Ocena zwierząt:

4 października 2018r. od godz. 10​:00

Ekspozycja:

5 października 2018r. w godz. 9:00​ – 17:​00 odwiedziny szkół i przedszkoli

6 października 2018r. w godz. 9:​00 ​ – 17:​00 wystawa dostępna dla wszystkich

7 października 2018r. w godz. 9:​00​ – 16:00 wystawa dostępna dla wszystkich

Zakończenie, wręczenie nagród:

7 października 2018r. godz. 13:​00

Wydawanie zwierząt:

7 października 2018r. od godz. 15​:00

Regulamin wystawy oraz karta zgłoszenia są do pobrania na stronie w zakładce: dokumenty.

Zebranie 4.09.2018.

Na zebraniu w dniu 4.09. 2018 omówiono:

1.Pokaz zwierząt, który zorganizowaliśmy w dniu 26 sierpnia w Porębie koło Pszczyny w ramach gminnych dożynek.

Pomimo nienajlepszej pogody nasz pokaz cieszył się dużym zainteresowaniem.

2.Wystawa w zaprzyjaźnionym związku w Mysłowicach odbędzie się w dniach 21-23.09.2018.

Zwierzęta zgłaszamy do 10 września, regulamin wystawy do wglądu u prezesa.

3.Przygotowania do “Jesiennej Wystawy” naszej Ligi, która odbędzie się w dniach 5-7 października 2018  w Czechowicach-Dziedzicach przy ul Słowackiego 34.

Szczegółowy podział zadań przedstawił prezes.

Członkowie związku, ktorzy byli nieobecni na zebraniu proszeni są o bezpośredni kontakt z prezesem Mariuszem lub skarbnikiem Irkiem.

W sobotę 29 września o godzinie 9:00 spotykamy się w siedzibie związku, by przygotować pomieszczenia i obejścia do wystawy, obecność obowiązkowa.

Zebranie

Ze względu na przypadające święto zebranie Ligi odbędzie się w następny wtorek tj.8.05. o godzinie 17:00.

Informujemy również, że na sobotę 12.05. planowany jest czyn wiosenny, na którym w ramach prac porządkowych planujemy wykonać naprawę płotu, malowanie wiat i sprzątanie garażu.

Wszystkich członków zapraszamy do przybycia i pomocy w pracach.

Wiosenne spotkanie

Zapraszamy wszystkich członków Ligi wraz z małżonkami do udziału w Wiosennym Czynie, który odbędzie się 7 kwietnia 2018 roku. Prace porządkowe rozpoczynamy od godziny 9:00.

Jednocześnie informujemy, że podczas czynu odbędzie się miesięczne zebranie naszej Ligi.

W związku z tym nie będzie zebrania we wtorek 2 kwietnia po świętach.